Ochana osob

Při ochraně osob a dbáme na bezpečí klienta, ale také na jeho komfort.

Ochrana majetku

Zajišťujeme ochranu majetku dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdny.

Bezpečnost akcí

Nabízíme možnost ostrany kulturních a jiných akcí různých velikostí.

Security Agency

Naše společnost se zaměřuje na individuální přístup ke klientovi a je připravena splnit ty nejvyšší požadavky.

Nabízené služby

Cena za dané služby se odvíjí od komplexní a důsledné přípravy na jednotlivé akce, při kterých se snažíme co nejvíce šetřit náklady klienta a zároveň dbát na dodání nadstandartní kvality služeb na kterých si zakládáme.


Požadavky klienta jsme připraveni plnit v několika světových jazycích. (AJ,NJ,RJ,PL)